Språkrevitaliserings- pilot projekt

 Språkrevitalisering

Under 1800- och 1900-talet rådde ett starkt språk ideal i Sverige som innebar att alla helst bara skulle tala svenska. De barn som talade andra språk som finska, meänkieli eller samiska tvingades i skolan att överge sina språk till förmån för svenskan. Följden blev att flera generationer förlorade kunskaperna i sina modersmål.

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk.

Revitalisering av minoritetsspråken är viktigt eftersom de nationella språken är en del av det svenska kulturarvet. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken, eller vill lära sig dem, att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att det inte längre finns någon som kan tala dem.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör de bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. https://www.isof.se/

Vi kommer att ha en pilotprojekt under vårt verksamhet från april 2023 till 2024 maj (isträning, markträning samt dans och kultur) för att alla språkbärare ( en person som identifierar sig med en nationell finsk minoritet) har möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla finska – så att språket kan leva vidare i Sverige. Det innebär att ni ännu inte behöver kunna språket men vill lära er detta.

 Språkrevitalisering

Under 1800- och 1900-talet rådde ett starkt språk ideal i Sverige som innebar att alla helst bara skulle tala svenska. De barn som talade andra språk som finska, meänkieli eller samiska tvingades i skolan att överge sina språk till förmån för svenskan. Följden blev att flera generationer förlorade kunskaperna i sina modersmål.

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk.

Revitalisering av minoritetsspråken är viktigt eftersom de nationella språken är en del av det svenska kulturarvet. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken, eller vill lära sig dem, att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att det inte längre finns någon som kan tala dem.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör de bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. https://www.isof.se/

Vi kommer att ha en pilotprojekt under vårt verksamhet från april 2023 till 2024 maj (isträning, markträning samt dans och kultur) för att alla språkbärare ( en person som identifierar sig med en nationell finsk minoritet) har möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla finska – så att språket kan leva vidare i Sverige. Det innebär att ni ännu inte behöver kunna språket men vill lära er detta.

söndagar 7-28/5 kl 17.00-18.00 markträning Zinkensdamms ip

Medlemsavgift 200 kr samt junis träningsavgift 200kr (Innehåller även frukt och T-shit under Junilägret) betalas i sammanband med anmälan till klubbens bankgiro  5656-0121. Märk betalningen med barnets namn.

14-16/6 kl   9.00-12.00 dansläger Forsgrénska idrottshall Medborgarplatsen

14-16/6 kl 12.30-15.30 dansläger Forsgrénska idrottshall

14-16/6 kl   9.00-15.30 dansläger Forsgrénska idrottshall

19-21/6 kl   9.00-12.00 dansläger Forsgrénska idrottshall

19-21/6 kl 12.30-15.30 dansläger Forsgrénska idrottshall

19-21/6 kl   9.00-15.30 dansläger Forsgrénska idrottshall

Anmälan till juniläger 2023 görs här: https://forms.gle/tsYUiCjEKUmDJaP38

Ilmoittauminen kesäleirille 2023: https://forms.gle/d5MUDQmNbTPApZ1a9

Hösten 2023: anmälan öppnas senare

Sommarläger i Zinkensdamms ip:s ishall vecka 32

Sommarläger i Östermalms ip:s ishall vecka 33

Höstens träningstider kommer senast i börjar av juni.