Finska-projektet

Språkrevitaliserings- pilot projekt ht 2023

Zinken:

Tisdagar från 26/9  kl 16-17:45 isträning  kl 18-18:45 markträning  

Torsdagar från 28/9 kl  16-17:45 isträning  kl 18-18:45 markträning  

Östermalms ip:s ishall:

Onsdagar från 6/9  kl  16-16:45 isträning

Höstens träningstider: anmälan stängt

 Språkrevitalisering

Under 1800- och 1900-talet rådde ett starkt språk ideal i Sverige som innebar att alla helst bara skulle tala svenska. De barn som talade andra språk som finska, meänkieli eller samiska tvingades i skolan att överge sina språk till förmån för svenskan. Följden blev att flera generationer förlorade kunskaperna i sina modersmål.

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk.

Revitalisering av minoritetsspråken är viktigt eftersom de nationella språken är en del av det svenska kulturarvet. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken, eller vill lära sig dem, att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att det inte längre finns någon som kan tala dem.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör de bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. https://www.isof.se/

Vi kommer att ha en pilotprojekt under vårt verksamhet från april 2023 till 2024 maj (isträning, markträning samt dans och kultur) för att alla språkbärare ( en person som identifierar sig med en nationell finsk minoritet) har möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla finska – så att språket kan leva vidare i Sverige. Det innebär att ni ännu inte behöver kunna språket men vill lära er detta.

https://areena.yle.fi/podcastit/1-64167947

Hösten 2023:

Tytöt tytöt tytöt 9/9

Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka 28/10

Satumaa- Sagolandet 18/10