Friplats i skridskoskolan

Östermalms KK vill kunna erbjuda alla att åka skridskor oavsett ekonomiska förutsättningar och erbjuder därför fri skridskoskola till personer mellan 7-20 år med utsatta ekonomiska förhållanden. Medlemsavgiften måste betalas (200 kr). För att ta del av friplatserna skickas ett mail med en förklaring av situationen och en anmälan via e-post till.