Förbundets information

Efter att åkaren har tagit alla 8 skridskoskola märken, övergår man till Svenska Konståkningsförbundets testsystem. Nedan hittar ni information om testsystemet.

Testsystem – Svenska Konståkningsförbundet (svenskkonstakning.se)

I fortsättningsgrupperna använder vi oss av Svenska Konståkningsförbundets testsystem.

Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till

  • att utveckla grundläggande skridskoteknik
  • att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
  • att kvalitetssäkra åkarnas teknik
  • (att klassificera åkarna för tävlingar)

I Östermalms Konståkningsklubb använder vi oss av testsystemet för att åkarna själv kan följa sin utveckling. Klubben satsar inte på tävlingsverksamhet men åkare som vill tävla har möjlighet att göra det. Vi vill att alla skall ha möjlighet att åka skridskor och träna på konståkning utifrån sin egna utveckling på isen.

http://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-oss2/svenska-konstakningsforbundets-foraldrahandbok.pdf

Från länken ovan kan du läsa om att vara konståkningsförälder.

”Att bli konståkningsförälder är för de allra flesta ett möte
med en helt ny värld. En värld full av magi, förundran, spänning, glädje, glöd och gemenskap. Men även en värld full
av kalla ishallar, tidiga morgonträningar och en mängd
olika begrepp och tävlingsregler att sätta sig in i den dagen
ens barn börjar tävla. Efter några år i skridskoskolan och
konståkningsskolan försöker man som förälder hålla reda på
massa olika hopp – som alla ser likadana ut för det otränade
ögat. Man försöker se skillnad på piruetter i olika positioner
på olika ben och begripa steg som åks kors och tvärs över
isen – i till synes helt obegripliga mönster!”

Strategi 2026 – Svenska Konståkningsförbundet (svenskkonstakning.se)

Svenska Konståkningsförbundet har arbetat fram en strategi för perioden 2018-2026. Till grund för arbetet ligger Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Utifrån den har vi skapat vår egen Strategi 2026.

Det är många som har varit delaktiga i strategiarbetet: förbundsstyrelsen, våra kommittéer, kanslipersonal samt representanter från Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF). Vi har även samlat in information genom frivilliga framtidsambassadörer, vars konstruktiva synpunkter spelar en viktig roll i arbetet framåt.

Strategin antogs av Årsmötet i september 2018. Nu pågår det viktiga arbetet att sätta mål och implementera strategin.

Se uppförandekoden på 1 ½ minut i filmformat. / Klicka här för att läsa uppförandekoden.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill.